MY MENU

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สยาม เอลมาเทค จำกัด

บริษัท สยาม เอลมาเทค จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ประกอบ ธุรกิจด้านนำเข้า เครื่องจักรกลงานโลหะจากต่างประเทศเข้ามาขายปลีกในประเทศไทย และจัดเตรียม อุปกรณ์อะไหล่ รวมทั้งงานบริการ อบรมการใช้งาน การซ่อมบำรุง การซ่อมเมื่อเสียหาย ให้แก่เครื่องจักรที่ บริษัทฯ ได้จำหน่ายออกไป รวมทั้งเครื่องจักรที่ลูกค้ามีการร้องขอให้สนับสนุนงาน บริการให้ด้วย

เริ่มต้นด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายของเครื่อง EDM ยี่ห้อ CDM ROVELLA จากประเทศอิตาลี บริษัทฯ ได้ ขยายการทำธุรกิจออกไปสู่การเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรอีกหลากหลายชนิด ทั้งจากทางยุโรปและ ไต้หวัน จนกระทั่งในปัจจุบันบริษัทฯมีสินค้าที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของตลาด งานผลิตชิ้นส่วน รวมไปถึงงานผลิตแม่พิมพ์ได้อย่างครอบคลุมในทุกๆ ความต้องการ เช่น เครื่อง EDM , ไวร์คัท , เจียรนัย , มิลลิ่ง , เอ็นซีมิลลิ่ง , เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ , ซุปเปอร์ดริล เครื่องไฮสปีดคัทติ้ง เป็นต้น

การตัดสินใจเลือกเครื่องจักรใดๆ ที่จะนำมาบรรจุเข้าโปรแกรมการขายของบริษัทฯ นั้นถูกกำหนด ไว้อย่าง ระมัดระวังว่า การดูแล หลังการขายจะต้องทำได้ด้วยบุคลากรที่บริษัทฯ เตรียมไว้เองทั้งสิ้น โดยไม่ต้องขึ้นกับ ทางผู้ผลิตมากนัก ถ้าจะเพิ่มเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยี่ สูงขึ้นหรือแตกต่างกันออกไป เราจะต้องเตรียมตัวเอง ให้พร้อมก่อน จึงเป็นเหตุให้ บริษัทฯ ก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน

คุณอุดมศักดิ์ สดใส
ผู้ก่อตั้ง