• งานติดตั้งเครื่องจักร และฝึกอบรมการใช้งาน (Installation, Training)
  • งานบริการซ่อมและติดตั้งชุดควบคุมใหม่ให้กับเครื่องจักรที่ใช้แล้ว (Retrofit)
  • งานวิศวกรรมอื่นๆ ตามตกลงกันกับลูกค้า (Maintenance, Repair, Machining Test)
  • Download Service Request Notice Form (แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม) 

 

INSTALLATION & TRAINING

CNC MACHINING CENTER  Brand : MECATRON
     
CNC Machining Center  Brand : EXTRON

CNC EDM, ZNC EDM, WIRE CUT, SUPER DRILL,TAP REMOVER   Brand : JOEMARS

 Surface Grinder, CNC Tapping Machining Center  Brand : EQUIPTOP
   
CNC EDM, ZNC EDM, WIRE CUT  Brand : MAXSEE
 
SUPER DRILL  Brand : YANYANG LATHE MACHINE  Brand : TENGZHOU UNI-TECH
    

 

PREVENTIVE MAINTENANCE & REPAIR & RETROFIT

CNC MACHINING CENTER  Brand : MECATRON
     
CNC MACHINING CENTER  Brand : EXTRON
 

CNC EDM, ZNC EDM, WIRE CUT, SUPER DRILL  Brand : JOEMARS
 
SURFACE GRINDER, CNC TAPPING CENTER  Brand : EQUIPTOP
   
 
RETROFIT EDM,  SUPER DRILL
 

 

    

 

Service เครื่องที่ไม่ได้ซื้อจาก สยาม เอลมาเทค

ลูกค้าขอมากับเครื่องเก่า
CNC Lathe Fanuc OT

Service Switching Power Supply
ยี่ห้อ MAHO Made in German

   
CNC MACHINING CENTER
EDM  
ZNC EDM
Brand : MAX SEE

EQUIPTOP


 

SIAM ELMATECH CO., LTD.

12/3 Moo.10 Klong-khoi, Pak-kred, Nonthaburi 11120 Thailand

Tel. : +66 (0)-2159-6391 to 3, +66 (0)-81-870-3875, Fax. : +66 (0)-2159-6394

E-Mail : ukofset@ksc.th.com, siamelmatechgroup@yahoo.com

www.siamelmatechgroup.com